Manifest

Výtvarná skupina Hustopeče, o. s.
Dukelské nám. 23,
693 01 Hustopeče
IČ: 22 68 88 97

I.

Alfons - Výtvarná skupina Hustopeče, o. s. (dále jen VSH) navazuje svou činností na volné sdružení umělců s názvem Výtvarníci Hustopečska. Neformální spolek vznikl v roce 1972 při příležitosti 400. výročí povýšení Hustopečí na město. Zakladatelem skupiny výtvarných tvůrců z Hustopečí i okolních obcí byl Jaroslav Bedřich, profesionální výtvarník a organizátor kulturního života na jižní Moravě. Členové pocházející z řad profesionálních umělců i zkušených autodidaktů se společně více než třicet let prezentovali na výstavách nejen na Moravě ale i v Rakousku. Jsou to autoři užívající rozličné malířské, grafické, textilní i sochařské a keramické techniky. V průběhu trvání seskupení byli jejími členy např. Aleš Janšta, Bohuslav Janovský, Jarmila Milotová, Emanuel Petržela, Alena Svobodová či Antonín Vojtek. Členové uměleckého sdružení zvali ke svým prezentacím často i nejrůznější mladé hosty s novými tvůrčími přístupy. Se vznikem Městského muzea a galerie Hustopeče začali Výtvarníci Hustopečska pořádat své postupně tradiční podzimní výstavy právě v prostorách této instituce. V druhé polovině roku 2007 se stávající členové rozhodli sdružit se do oficiálního spolku. Usnesli se na názvu Alfons, který odkazuje na světoznámého umělce Alfonse Muchu a jeho umělecký přínos a působení v českém kulturním životě Hustopečí na přelomu 19. a 20. století.

Na ustavující schůzi dne 5. listopadu 2007 se členové přípravného výboru ve složení Jarmila Milotová, Michal Mikulič, Roman Müller, Jana Rozková a Věra Nohelová dohodli na znění stanov nově vznikajícího občanského sdružení. Poté, 28. prosince téhož roku, zažádali o registraci Ministerstvo vnitra České republiky a 7. ledna 2008 byl spolek oficiálně zaregistrován jako „Alfons –výtvarná skupina Hustopeče, o. s.“ dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění zákona č. 342/2006 Sb.Předsedkyní spolku byla zvolena Mgr. Jarmila Milotová.

VSH je samostatné, dobrovolné a nepolitické sdružení občanů spojující profesionální výtvarné umělce i výtvarněčinné autodidakty, milovníky i příznivce výtvarného umění hustopečského regionu.

II.

Cílem občanského sdružení je v současnosti především pořádání výstavních prezentací členů a jejich hostů, pořádání vzdělávacích akcí v umělecké oblasti v prostorách Městského muzea a galerie Hustopeče (dále jen MMG). Dále si VSH předsevzala spolupráci s MMG a podporu galerijní činnosti. Spolek umělců bude rovněž poskytovat Městu Hustopeče odborné konzultace v oblasti estetiky

III.

Členem sdružení se může stát každý zájemce, jenž souhlasí se stanovami a cíli sdružení, a jehož žádost o členství schválí rada sdružení na základě prezentace jeho činnosti. Členský příspěvek na rok činí 100,-Kč pro výdělečně činné osoby, 50,-Kč pro studenty, důchodce anezaměstnané a 300,-Kč pro právnické osoby.
Finanční prostředky na svou činnost získává VSH z členských příspěvků, darů a příspěvků fyzických a právnických osob, stejně jako ze státních a jiných dotací.