Martina Klaková

mata

Martina Klaková rozená Osuchowská jednoduše „Máta“.

„Prý mám hraběcí předky, jak mi jednou řekl jednou můj profesor Dějin umění na Slezské univerzitě v Opavě. Bohužel, modrou krev nemám, ale v žilách mi koluje něco, co mě žene pořád dopředu. Nedokážou být v klidu, stále musím něco tvořit. A má hlava se neustále vznáší v zemi fantazie. Mnohokrát jsem slyšela od svých učitelů ze střední školy, že jsem nezaškatulkovatelná. Příšerné slovo, které mě však vystihuje. Proto nedokážu a snad ani nechci říct, zda jsem fotograf, šperkař, člověk zabývající se starými řemesly nebo jen učitelka. Vy sami si musíte o mě udělat obrázek a k tomu vám pomůže má tvorba.

Narodila jsem se v roce 1972 ve znamení blíženců. V roce 1990 jsem na SUPŠ v Turnově ukončila maturitní zkouškou obor zlatník stříbrník. Nastaly zlaté časy. Našla jsem si životní lásku, se kterou jsem se vrhla nejenom do výroby autorských šperků. Vystudovala jsem na Slezské univerzitě v Opavě bakalářský obor Tvůrčí fotografie. A porodila dvě krásné děti. Přivítalo nás nové milénium a já se rozhodla pozměnit směr mého zájmů. Na Masarykově univerzitě v Brně jsem v celoživotním vzdělávání vystudovala obor Vychovatelství. Stal se ze mě pedagog volného času a já začala v CVČ Hustopeče vyučovat fotografování, tvůrčí dílny zaměřené na staré řemesla a organizovat různé semináře. Nastalo období intenzivního tvoření. Studiem předškolní pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně má tvorba zvolnila tempo a změnila směr. Své zkušenosti, energii a fantazii vkládám do naší budoucnosti do dětí a lidí, kteří touží se nějakou formou realizovat. Tak jako já. A co výstavy? Byly, jsou a budou.“

 

 Foto

Kontakt

+420 724 024 619
mataklak@seznam.cz