Galerie staré radnice, Rousínov

18. 09. 2011

Po mnoha pokusech se podařilo dostat rousínovské rodáky a občany výtvarníky najednu výstavu konanou na staré radnici od18. 9. do 29. 9. 2011. Nacházely se zde fotografie, ilustrace, kresby, malby, plastiky, šperky, tapiserie od autorů Václava Demely, Marie Grůzové, Bohuslava Janovského, Pavla Klaka, Jiřiny Kulíškové, Romana Müllera a Jany Rozkové, výtvarníků z výtvarné skupiny Alfons z Hustopečí s výtvarníky místní provenience JaromíraFlösslera, Václava Hlaváče, Dariny Ivancové, Karla Lochmana, Pavla Malého, Jiřího Škodáka, Karla Cyrila Votýpky a Pavla Zugara. Kunsthistorický typolog by určitě každý žánr výtvarných autorů-dokázal zařadit mezi umělecké styly a tím i vyjádřit, co který autor vyznává a jaký směr rozšiřuje nebo dostává do jiné pozměněné formy. Na tak rozsáhlou informaci není prostoru tisku. Každý návštěvník výstavy, bez ohledu na umělecké zainteresování, usoudil, že se sešla řada výtvarníků, svým projevem značně odlišných, která přesto není úplná. Je mnoho těch, kteří již nežijí, ale jsou ve výtvarné obci stále ještě v paměti, jako tvůrčí osobnosti a jiní další již jen z jejich díla. Chyběli mladí ambiciozní talenti, kteří teprve formují cestu pro svou uměleckou tvorbu. Vystavená díla víceméně patří do soudobého výtvarného fondu žánrově ustálených tvůrců. Pro tento místní rousínovský Salon výtvarných děl si každý návštěvník nalezl svou sklenici k vychutnání uměleckých zážitků s přesvědčením, že tento bezesporu dobrý počin, nalezl v Rousínově tradici. Bourání tradic. Hledání cest. Prolomení manýry. Každý výtvarník během svého snažení ve své tvorbě tento problém řeší. Hledání cest se neobejde bez omylů. Umělec konfrontuje svoji tvorbu a hledá, zkouší, a tím vyzrává. Hned proti hlavnímu vchodu v přízemí výborně vyřešil prostor Karel Cyril Votýpka rozsáhlou asambláží vyúsťující v happeningový efekt s akční cifrou z místních historických zdrojů. V nedávné době se sporadicky objevoval v Rousínově výtvarník Josef Čermák. Byl vždy doslova nabytý invencí a nezdolnou energií. Jeho tvorba se vyznačovala informelní (tj. spontánně vznikající) abstrakcí s akčními aspekty. Jeho dílo by mohlo rozšířit žánrové rozpětí do větší šíře. Výstavou umělců mnoha zaměření a výtvarných stylů se výstava i tak stala pestrou mozaikou uměleckého snažení, které ve svém prostorovém rozměru vytvořilo rámec, který ho nikterak nesvazoval. Proto je nositelem široce pojaté umělecké svobody. Takto velkoryse koncipovaný počin buduje ve vědomí lidí místo i ve městě Rousínově.

 

Foto

Foto

Foto