O nás / Alfons

o-nas

Alfons - Výtvarná skupina Hustopeče, o. s. (dále jen VSH) navazuje svou činností na volné sdružení umělců s názvem Výtvarníci Hustopečska.

Neformální spolek vznikl v roce 1972 při příležitosti 400. výročí povýšení Hustopečí na město. Zakladatelem skupiny výtvarných tvůrců z Hustopečí i okolních obcí byl Jaroslav Bedřich, profesionální výtvarník a organizátor kulturního života na jižní Moravě. Členové pocházející z řad profesionálních umělců i zkušených autodidaktů se společně více než třicet let prezentovali na výstavách nejen na Moravě ale i v Rakousku. Jsou to autoři užívající rozličné malířské, grafické, textilní i sochařské a keramické techniky. V průběhu trvání seskupení byli jejími členy např. Aleš Janšta, Bohuslav Janovský, Jarmila Milotová, Emanuel Petržela, Alena Svobodová či Antonín Vojtek.

Členové uměleckého sdružení zvali ke svým prezentacím často i nejrůznější mladé hosty s novými tvůrčími přístupy. Se vznikem Městského muzea a galerie Hustopeče začali Výtvarníci Hustopečska pořádat své postupně tradiční podzimní výstavy právě v prostorách této instituce. V druhé polovině roku 2007 se stávající členové rozhodli sdružit se do oficiálního spolku. Usnesli se na názvu Alfons, který odkazuje na světoznámého umělce Alfonse Muchu a jeho umělecký přínos a působení v českém kulturním životě Hustopečí na přelomu 19. a 20. století.

Na ustavující schůzi dne 5. listopadu 2007 se členové přípravného výboru ve složení Jarmila Milotová, Michal Mikulič, Roman Müller, Jana Rozková a Věra Nohelová dohodli na znění stanov nově vznikajícího občanského sdružení. Poté, 28. prosince téhož roku, zažádali o registraci Ministerstvo vnitra České republiky a 7. ledna 2008 byl spolek oficiálně zaregistrován jako „Alfons – výtvarná skupina Hustopeče, o. s.“ dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění zákona č. 342/2006 Sb.

Předsedkyní spolku byla zvolena Mgr. Jarmila Milotová.

Předseda
Mgr. Jarmila Milotová
Místopředseda
Michal Mikulič
Pokladník
Roman Müller
Členové
Marie Grůzová
Bohuslav Janovský
BcA. et.Bc. Martina Klaková (Máta)  
Pavel Klak   
Mgr. Jiřina Kulíšková 
Jiří Polešák
Veronika Vejpustková
MgA. Jana Rozková
Robert Buček
Janinka Mikuličová rozená Drápalová - drobné občerstvení
Čestní členové
Jiří Rozek – autodoprava, pitný režim

V roce 2014 opustili naše řady paní Věra Nohelová a pan Aleš Janšta.

 

Ilustrace

Ve verších

Dokončit práce,
je tu instalace

Do dvojstupu nastoupit
a přímo hleď,
přichází předseda,
tvrdá jak zeď.

To krapet nahoru,
to zase níž,
tohle se nehodí,
ten rám si skliž.

Ať už jsi kdokoliv,
byť dobrák od kosti:
„Janovský,nech si ty
oplzlé hlouposti!“

„Kulíškům sundejte
obrazy dva….
Raděj tři ať nejsem
zase tak zlá.“

„Janičko, Rozková,
to se mně líbí.
Na tobě nevidím
pražádné chyby.“

Klakovi přijedou
pozdě jak vždycky
„Tohle to zpoždění
přejdeme lidsky.“

„A tato stěna
je veliký kýč,
to musí, Marie,
určitě pryč!“
Nálada houstne,
s nervy si hrá,
tady ten prostor
již autora zná.

„Tohle je Michale,
nadějné velice,
jsme přece sousedé
z Alšovi ulice.“

„Prosím jen, sem to dej,
ten olej tam,
úlevy nestrpím,
to je jen klam.
Hned si dej jeden klik
a dva dřepy z místa,
byť je tu manžel tvůj, galerista.

„A kde je Polešák?
Copak měl nehodu?“
Ať žádný si nehraje
s magistrou v důchodu.
Hřebíky do rukou
Ať nikdo nebere.
„Copak mě neslyšíš?
Neser mě, Mullere!“

Co trochu škádlí se,
rádo se má.
Kvality Jarmily
každý tu zná.

Všechno je cimprlich,
všechno tu sedí,
úkoly na zítřek
všichni už vědí.

Nezírá nalevo,
nehledí doprava,
zítra nám začíná
stošestá výstava.

R.Muller

Společná fotka