Jana Rozková

rozkova

V tvorbě Jany Rozkové (rozené Černohausové) najdeme různá témata, která většinou zpracovává technikou klasické olejomalby na plátně. Vedle portrétů, ať již reálných či fiktivních, se objevují motivy figurální s náměty čerpajícími ze života. Ráda také maluje zátiší, zachycující poezii obyčejných věcí.

Nevyčerpatelným zdrojem inspirace je pro ni příroda, konkrétní prožitky a zkušenosti. Malířka chce zapomenout na sebe a jen naslouchat řeči barev. Nabídnout věcem čistý a prázdný prostor, v němž by se mohly svobodně ukazovat. Její obrazy nemají křičet, nemají být efektní ani působivé. Nechce diváka ohromit, ale spíše jen ukázat věci tak jak jsou, ve své prostotě, obyčejnosti a kráse. Pokouší se překonat přehnaný výtvarný individualismus, který na dnešní umělecké scéně vládne a vrátit umění k jeho obecným základům. Jana Rozková je mimo jiné žákyní malíře a profesora Radoslava Kutry. Ten spolu s F. Dvořákem, M. Jemelkou a J. Uiberlayem vytvořil v šedesátých letech malířskou skupinu Experiment, která se tehdy významně podílela na formování nové tváře českého malířství.

 

Foto